Laethanta Saoire

This post is also available in: English

Iarrfar ar thuismitheoirí, más féidir, laethanta saoire a thógáil taobh amuigh d’am scoile. Tá sé an-deacair ar pháistí  an obair go léir ar chaill siad amach air a dhéanamh nuair a thagann siad ar ais ar scoil agus ar an drochuair, is féidir leo a bheith níos measa as dá bharr.  Iarrann an t-Acht Oideachais (Leas) 2000, go bhfuil ar an scoil tuairisc a thabhairt don Bhord Naisiúnta Leasa Oideachais má bhíonn páiste ar bith as láthair 20 lá nó níos mó in aon bhliain amháin. Fútsa atá sé ach ní chuirfear scéim oibre ar fáil do pháiste agus ní bheidh ceachtanna breise ar fáil dóibh nuair a fhilleann siad.