Bord Bainistíochta

This post is also available in: English

BORD BAINISTÍOCHTA

Is é an Bord Bainistíochta atá freagrach as reáchtáil laethúil na scoile. Toghtar an Bord faoi rialacha do scoileanna náisiúnta ar feadh thréimshe ceithre bliana. Ar an mBord bíonn beirt ainmnithe ag an bPátrún, an príomhoide agus múinteoir tofa eile, beirt thuismitheoirí tofa agus beirt eile ón gcomhphobal, roghnaithe ag an seisear tofa.

Is iad seo a leanas na baill den Bhord:

Cathaoirleach:  Daithí Mac Binéid

Múinteoir tofa:  Judy

Múinteoir tofa: Helena Ní Fhlionn de Róister

Tuismitheoir tofa:  Elizabeth Doyle

Tuismitheoir tofa:  Richard Quinsey

Ball den chomhphobal:

Ball den chomhphobal: