Naíonáin Bheaga Nua

This post is also available in: English

Naíonáin Bheaga

Déantar cruinniú a thionól i mí an Mheithimh gach bliain le tuismitheoirí na Naíonán Sóisearach. Bíonn an príomhoide agus an múinteoir ranga i láthair ag an cruinniú seo. Tugtar eolas do thuismitheoirí faoin scoil, tugtar na leabhair liostaí amach agus bíonn deis ag tuismitheoirí ceisteanna a chur.