Cruinnithe Tuismitheoiri Múinteoiri

This post is also available in: English

Cruinnithe Tuismitheoiri Múinteoirí 

Eagraítear cruinnithe tuismitheoirí-múinteoirí sa chéad théarma gach bliain ionas gur féidir dul chun cinn do pháiste a phlé leis an múinteoir. Is féidir leis an múinteoir bualadh le tuismitheoir(í) le cruinniú a eagrú. Is féidir leis an múinteoir, nó leis an tuismitheoir an cruinniú sin a lorg.