Tinneas agus Timpiste

This post is also available in: English

Caithfidh gach tuismitheoir/caomhnóir sonraí d’fadhbanna sláinte a p(h)áiste a thabhairt don scoil. Caithfidh  ainm an dochtúra a bheith ag an scoil agus cead an tuismitheora/ chaomhnóra a bheith ag an scoil chun an páiste a thabhairt chun leigheas a fháil i gcás práinne.

Má bhíonn timpiste ag do pháiste ar scoil nó má éiríonn sé/sí tinn  tá sé mar pholasaí ag an scoil dul i dteagmháil  leis an tuismitheoir. Ar an mbonn sin, tá sé ríthábhachtach go mbeidh d’uimhir bhaile, oibre agus uimhir an fhóin póca againn ar scoil. Caithfear duine eile ainmniú ar an bhfoirm ar eagla nach féidir leis an scoil dul i gteaghmháil leat i gcás éigeandála.