This post is also available in: English

Beidh nóta ó thuismitheoir/chaomhnóir ag teastáil sna cásanna seo a leanas:

  • Má bhíonn do pháiste as láthair. 
  • Mas gá dó/dí an scoil a fhágáil i rith an lae.
  • Má tá duine difriúil chun do pháiste a bhailiú ag deireadh an lae.
  • Muna bhfuil an éide scoile á caitheamh aige/ aici. 
  • Muna bhfuil an obair bhaile críochnaithe aige/ aici.