Tacaíocht Foghlama

This post is also available in: English

Tacaíocht Fhoghlama

Bíonn na múinteoirí ranga i dteagmháil leis an múinteoir Tacaíocht Fhoghlamtha go rialta.  Déantar iarracht páistí a mbeidh tacaíocht bhreise ag teastáil uathu a aithint.  Déantar scrúduithe ar phaistí ar leith .  Bíonn gá le scrúduithe breise a chur ar pháistí ó am go ham.  Tugtar tuairsic do thuismitheoirí / chaomhnóirí, agus d’fhéadfaí am tacaíochta a thabhairt  don pháiste.  Uaireanta (le cead  an tuismitheora/chaomhnóra) moltar don tuismitheoir an páiste a chur faoi scrúdú cuimsitheach le síceolaí oideachais.