Nasc Idir Scoil agus Baile

This post is also available in: English

Nasc idir Scoil Agus Baile

Anseo, i nGaelscoil Inis Córthaidh, creidimid gur comhphobal iad tuismitheoirí, múinteoirí agus an Bord Bainistíochta na scoile, go mbímid ag obair le chéile agus go mbíonn na haidhmeanna céanna againn. Is mó an tábhacht a bhaineann le teagmháil rialta chun imshaol maith foghlamtha a chothú.

Is féidir le cruinnithe idir múinteoirí agus tuismitheoirí a bheith foirmiúil nó neamhfhoirmiúil.